لينک خبر : http://gilannews.ir/13445.htmlتاريخ خبر : سه شنبه، 27 آبان، 1393

اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای به زراعی باغات چای
امسال مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت انجام عملیات بهزراعی باغات چای اختصاص یافته است.

رییس سازمان چای کشور گفت: امسال مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت انجام عملیات بهزراعی باغات چای اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه گیلان، محمدولی روزبهان در جلسه چای کشور از تهیه طرح جامع به زراعی باغات چای کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای طرح بهزراعی باغات چای، حفظ وضعیت موجود باغ های چای کشور، حفظ امنیت شغلی و تامین معیشت کشاورزان چایکار، افزایش کیفیت برگ استحصالی، جوان سازی بوته های چای و افزایش میزان تولید برگ سبز مرغوب، تعیین پهنه بندی و نقشه عناصر غذایی، انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران، حفظ سلامت بوته های چای در مقابل تهدیدهای محیطی و ایجاد انگیزه در چایکاران جهت بهسازی باغ های چای کشور است.

وی عمده مشکلات تولید برگ سبز چای را قدیمی بودن باغ های چای، کاهش سطح زیرکشت و تبدیل اراضی چایکاری، عدم آموزش بهره برداران و استفاده از پژوهش های کاربردی و عدم اجرای صحیح عملیات بهزراعی در باغ های چای عنوان کرد و ادامه داد: انجام عملیات هرس بموقع و فرم دهی بوته ها با استفاده از تکنیک ها و روش های نوین، ضمن اینکه در جوان گرایی و تقویت بخش های رویشی و گسترش سطح بوته و تولید جوانه های بیشتر و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت نهایی و بالقوه عرصه تولید، تاثیر بسزایی دارد، کاربرد سایر روش های بهزراعی از جمله استفاده از روش های تلفیقی مبارزه با آفات را آسان تر می کند.

روزبهان خاطرنشان کرد: طرح کلان بهزراعی باغ های چای کشور در قالب یک طرح پنج ساله تهیه شده است که اجرای سال اول آن در قالب این طرح در سال ۱۳۹۳ خواهد بود و دست یابی به اهداف آن مستلزم تداوم و استمرار در سال های آتی انجام طرح است.

وی گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته بهترین زمان انجام عملیات هرس در باغ های چای براساس وضعیت بوته که باید در شرایط خواب باشد، مشخص می شود که معمولا این زمان اوایل آذر ماه تا اواسط اسفند ماه است، همچنین زمان انجام عملیات تغذیه و داشت نیز بین اسفند تا پایان فروردین سال بعد است و لذا برای انجام انواع عملیات هرس، بازه زمانی ۱۲ آذر تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ و برای عملیات تغذیه و داشت بازه زمانی ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ تا پایان فروردین سال ۱۳۹۴ تعیین شده است.

رئیس سازمان چای کشور افزود: باتوجه به اینکه امسال مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت انجام عملیات بهزراعی باغات چای اختصاص یافته است از کشاورزان چایکار انتظار داریم نسبت به عملیات بهزراعی و هرس باغات چای خود اقدام کنند تا فرصت را از دست نداده و قطعا امسال سازمان چای کشور در قالب این طرح اعتبار به زراعی را به کشاورزان چایکار استانهای شمالی پرداخت خواهد کرد.