لينک خبر : http://gilannews.ir/5366.htmlتاريخ خبر : چهارشنبه، 3 آذر، 1389

انتشار کتاب " اسلام در سیاست بین الملل "
کتاب " اسلام در سیاست بین الملل " توسط دکتر رضا سیمبر دانشیار دانشگاه گیلان ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) چاپ و منتشر شد .

کتاب " اسلام در سیاست بین الملل " توسط دکتر رضا سیمبر دانشیار دانشگاه گیلان ترجمه و از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) چاپ و منتشر شد .

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خزر کتاب " اسلام در سیاست بین الملل "  با ویراستاری آنتونی اچ جانز  و  نلی لاهود که از سوی دکتر سیمبر ترجمه شده است شامل نه فصل با عناوین   جهان اسلام و چالش اسلام گرایی ، اسلام به عنوان قدرت سیاسی در سیاست بین الملل ، شکل دادن مجدد به اقتصاد ( مالیه و بانکداری اسلامی در سیاست جهانی ) ، هویت ، قدرت و گفتمان اسلام گرایان راجع به زنان در مصر ،   جنگ علیه ترور و " نجات" زنان مصری ، اسلام و هویت در جنوب آسیا ، اسلام گرایی و ایدئولوژی در آسیای مرکزی ، اسلامی شدن و سیاست در آسیای جنوب شرقی ، اسلام و سیاست در جهان عرب ، بین آرمان و واقعیت  است.                                                                                          

 در خلال چند دهه گذشته اسلام به عنوان یک عامل سیاسی قدرت در صحنه بین المللی مطرح شده و این کتاب به برسی عواملی می پردازد که منجر به مطرح شدن این موضوع در باره اسلام به عنوان یک دین شده است.

در صحنه سیاسی تأکیدات گسترده ای هم در باره یک جامعه اسلامی می پردازد . در این مجموعه برخی گرایش های رادیکال هم وجود دارد. این نوشتار تحت عنوان اسلام در سیاست جهانی با انگیزه ای تهیه شده تا به این موضوعات بپردازد. موضوعاتی که تحت پوشش قرار می گیرد شامل بررسی چالش های اسلام گرایی به دنیای اسلام و استفاده از اسلام توسط پاره ای از گروه ها چون سفلی ها به عنوان یک ابزار سیاسی در صحنه بین المللی است. همچنین نقش آن در تئوری و عمل مالیه جهانی و نقش آن در گفتمان جنسیتی ، نقش آن در شبه قاره هند، آسیای جنوب شرقی ،آسیای مرکزی و جهان عرب مورد بررسی قرارمی گیرد