نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب قرآنی در رشت
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب قرآن کریم با ۳۰ اثر از خوشنویسان و ۱۲ اثر از تذهیب کاران استان در رشت رمضان 91
عکس: حمیدرضا علیپور


تعداد بازديد : 7191