برداشت برنج رستم آباد
برداشت برنج رستم آباد عکس:حسین علی رحیمی


تعداد بازديد : 3746